Czym jest technologia blockchain i jak działa?

czym-jest-technologia-blockchain-i-jak-dziala

W 2009 roku paradygmat rozwoju świata wzbogacił się o powstanie Bitcoina. Satoshi Nakamoto, czyli nieznany autor (lub grupa autorów) zaprezentował światu zdecentralizowany, bezpieczny i transparentny rejestr transakcji w blokach, które tworzą łańcuch. Stąd właśnie nazwa blockchain – technologia, która stoi za Bitcoinem. Nie można go zmienić, a jedynie “zwiększać” dodając kolejne bloki. Zapisy znajdujące się nim są zabezpieczone kryptograficznie. Od tego momentu otwarty został nowy rozdział historii cyfrowej rzeczywistości. Zapraszamy do artykułu, w którym wytłumaczymy pojęcia takie jak blockchain, kryptowaluty, tokeny itd. w prosty sposób. Zapoznaj się z nim, aby Twoja wędrówka przez zdigitalizowaną rzeczywistość stała się jeszcze łatwiejsza!

Algorytmy konsensusu blockchain – do czego służą i na czym polegają?

Zacznijmy od podstaw. Aby zdecentralizowana sieć blockchain działała poprawnie, należy skoordynować proces komunikacji pomiędzy maszynami lub użytkownikami, którzy odpowiadają za walidację transakcji. Inaczej mówiąc, potrzebny jest mechanizm, który sprawi, że uczestnicy sieci będą bazować na jednym źródle prawdy, komunikując się w sposób odporny na błędy. Przedstawiamy najpopularniejsze algorytmy konsensusu, których zadaniem jest rozwiązanie tego problemu. 

Proof of Work

Satoshi Nakamoto, wspomniany twórca bitcoina zaproponował tzw. Proof of Work (PoW). Jest to algorytm polegający na rywalizacji walidatorów (górników kopiących bloki), w którym wykorzystywane są jednostki o wysokiej mocy obliczeniowej w celu rozwiązywania skomplikowanych obliczeń matematycznych. Osoby, które znajdą rozwiązanie najszybciej, otrzymują nagrodę za blok. Jest to część opłat osób biorących udział w transakcjach mających miejsce w danym bloku w łańcuchu. Z Proof of Work korzystają takie kryptowaluty, jak bitcoin, Ethereum czy Dash. Wadą tego rozwiązania są wysokie koszty zużycia energii maszyn wykorzystujących swoją moc obliczeniową. 

Proof of Stake

W przypadku tego rodzaju konsensusu głównym zasobem, który musisz zaangażować, jest kryptowaluta. Najczęściej ustalana jest minimalna ilość środków, które potrzebne są do stakingu. Środki zostają zamrożone na określony czas, im większa ich ilość, tym większa szansa, że walidator zostanie wybrany na tego, który przyłączy kolejny blok transakcyjny w zamian za nagrodę. PoS jest wykorzystywany w wielu kryptowalutach, między innymi Avalanche, Cardano, Solana czy Polkadot. Jego głównymi zaletami są energooszczędność oraz brak konkurowania wśród górników. Nie wymaga on również specjalistycznego sprzętu. 

PoS oraz PoW są najpopularniejszymi algorytmami konsensusu blockchain. Istnieją również inne, jednak są one rzadsze w stosowaniu. Niektóre są zupełną alternatywą, jak np. Proof of Burn, a inne mogą stanowić bardziej złożoną wersję PoS i PoW, jak np. Hybrid PoW/PoS. 

Kryptowaluta – co to jest? 

Kryptowaluta to jednostka o określonej wartości, która jest zapisana w rejestrze rozproszonym. Charakteryzuje ją (w większości przypadków) deflacyjny charakter, za którym stoi fakt, że jej cała podaż ma stałą ilość, której nie można powiększać. Wykorzystywana jest ona w podobnym celach ja pieniądz fiducjarny, czyli fiat. Oznacza to, że jest ona powszechnie akceptowana, jako środek wymiany, gromadzenia wartości, czy jako jednostka rozrachunkowa. Kryptowaluty są zdecentralizowane i odporne na fałszowanie i niezależne od banków centralnych. Większość kryptowalut można znaleźć na stronach, które je listują, jak np. CoinGecko lub CoinMarketCap. W pierwszej piątce pod względem kapitalizacji rynkowej (ilości wydobytych coinów razy cenie) znajdują się w czasie pisania artykułu bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin i BNB.

Sieć Peer to Peer w blockchain – czym jest?

Blockchain opiera się na tzw. sieci Peer to Peer (P2P). Jest to grupa powiązanych urządzeń, które wspólnie przechowują dane. Każdy z jej uczestników działa jako węzeł sieci i wykonuje te same zadania. Dzięki temu w łańcuchu bloków możliwe jest wykonywanie transakcji bez udziału pośredników. Peer to Peer charakteryzuje się tym, że nie ma centralnego administratora ani serwera. Każdy z węzłów, czyli użytkowników sieci wysyła i odbiera pliki. Zapewnia to szybkość działania oraz odporność na ataki hakerskie. Sieci P2P dzielą się na zorganizowanie, niezorganizowane i hybrydowe. 

Co to jest token i czym różni się od kryptowaluty?

Na rynku zdecentralizowanych aktywów obok kryptowalut występują również tokeny. Można je określić jako paliwo napędzające silnik wschodzących projektów. Kiedyś popularnym rozwiązaniem inwestycyjnym był venture capital. Inwestorzy wykładali ogromne sumy, aby dany startup zakwitł na rynku i przyniósł ogromną stopę zwrotu po latach. To rozwiązanie miało jednak jedną zasadniczą wadę — barierę wejścia. Z rozwiązaniem problemu przyszedł blockchain, oferując publiczne zbiórki na rozruch projektu. Tokeny to zdecentralizowane aktywa. Są regulowane przez inteligentne kontrakty. W zamian za zasilenie projektu swoimi pieniędzmi otrzymujesz ich określoną ilość. W zależności od przyjętego modeli biznesowego, jego wartość w czasie ma za zadanie wzrastać. Często kupowanie tokenów we wczesnych etapach daje ogromne stopy zwrotu. Na zdecentralizowanym rynku tysiąca procent zysku nie są niczym nadzwyczajnym (jeśli zakup miał miejsce w odpowiednim momencie). Historia zna większe cenowe wzrosty. 

Najważniejszą właściwością tokena jest występowanie w parze do innego aktywa — kryptowaluty natywnej, która pochodzi z wybranego blockchain. W tym kontekście możemy cofnąć się do definicji blockchain i dać mu dodatkowy opis – to “narzędzie do tworzenia narzędzi”. 

Co to jest inteligentny kontrakt i do czego służy w blockchain? 

Tzw. smart contracty są to samowykonujące się aplikacje lub programy w blockchain. Ich główną zaletą jest włączenie aspektu zaufania, co oznacza, że po spełnieniu określonych warunków są one walidowane przez wszystkie węzły w sieci i jeśli warunki zostają spełnione, to następuje operacja w nich zawarta. Są niezmienne i mają otwartoźródłowy kod. Obniżają koszty operacyjne dzięki temu, że nie wymagają pośrednika w transakcji. Nie trzeba znać drugiej strony, by wyegzekwować zawarte w nich założenia. Inteligentne kontrakty zostały po raz pierwszy opisane przez Nicka Szabo w latach 90’, wspierał je również bitcoin, jednak w znacznym stopniu do ich popularyzacji przyczynił się Vitalik Buterin — twórca i współzałożyciel Ethereum. Dzięki temu rodzajowi umowy, zbiórki projektów są zabezpieczone dla ich inwestorów. Mają oni pewność, że za przesłane środki dostaną określoną ilość tokenów na portfel. 

Czym cechuje się rynek kryptowalut? Poznaj jego cechy!

Blockchain jako gałąź rynku jest ogromną, trudną do wyceny i bardzo dynamiczną przestrzenią, gdzie znajdziesz każdy typ inwestora. Dominują oczywiście ci, którzy mają największy wpływ na cenę. Są to inwestorzy instytucjonalni, czyli np. fundusze posiadające potężne ilości środków. Częstą cechą kryptowalut są fluktuacje cen. Jest to zjawisko polegające na częstych zmianach ich poziomu. Kapitał przypływa i odpływa, zmienia instrument inwestycyjny w zależności od mnóstwa czynników. Mogą być one bardziej oczywiste, jak koniunktura, zmiany polityczne czy prawne oraz bardziej złożone, jak np. oczekiwania długoterminowe lub zbiorowa wiara w projekt. Właśnie dlatego, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, należy wykonać DYOR (Do Your Own Research). Należy mieć własne uzasadnienie tego, dlaczego warto inwestować. Bazowanie wyłącznie na opiniach innych osób może skończyć się niepomyślnie. 

Czy blockchain to tylko kryptowaluty? 

Kryptowaluty to tylko niewielki wycinek blockchain jako całości. Na tym etapie możemy jeszcze raz wrócić do jego definicji, jaką jest blockchain – “narzędzie do tworzenia narzędzi” – kompletnych ekosystemów o określonych użytecznościach napędzanych tokenem. Kryptowaluty to ogromna gałąź rynku, jednak prawdziwą jego esencją są projekty emitujące swoje tokeny, które są ich formą finansowania. Codziennie powstaje ogromna ilość inicjatyw biznesowych. Startupy wschodzą i upadają, rzeczywistość się dynamicznie zmienia pod wpływem tzw. Schumpeterowskiej “twórczej destrukcji”, czyli w tym kontekście, przełamywania stanu obecnego na rzecz stawiania podwalin nowej zdigitalizowanej wersji świata.

Dziś, jeśli masz pomysł na biznes i zbierzesz community, dzięki blockchain masz szansę realizacji swojego pomysłu szybciej i efektywniej niż kiedykolwiek. Warto także wspomnieć o wadach, oczywiście może to prowadzić do pewnych nadużyć. Zdarzały się projekty, które po zbiórce zniknęły lub bardzo szybko upadały. Nie jest to jednak wina blockchain samego w sobie, a naturalna występowanie przypadków, jakie cechują każdą inną branżę. Czasem coś jest zbyt słabe, by przetrwać lub niektórzy ludzie zachowają się nieuczciwie. To właśnie dlatego tak ważna jest transparentność projektu i budowanie zaufania. 

Niepodzielne tokeny (NFT) – fenomen dzisiejszych czasów

Blockchain to także NFT (non-fungible tokens). Jest to rodzaj aktywa cyfrowego, którego nie można zreplikować. Posiada unikalny kod identyfikacyjny oraz metadane. Może on pełnić mnóstwo funkcji i być implementowany do wielu branż, takich jak sztuka, logistyka, gaming etc. NFT to prawdziwy hit ostatnich lat. Rynek niepodzielnych tokenów jest obecnie wyceniany na trzy miliardy dolarów. Do 2027 roku estymowany jest jego wzrost o kolejne dziesięć. Skąd taka popularność? Wynika ona z charakteru tego aktywa, które jednocześnie może być weryfikacją autentyczności, potwierdzeniem własności i narzędziem spekulacji.

Skojarzeniem mogą być tutaj obrazki małp lub pikselowych postaci na obrazkach wyceniane na dziesiątki milionów dolarów. To tylko niewielki wycinek tego rynku — grafiki kolekcjonerskie kupowane w celach spekulacyjnych. Tylko nieznaczna część NFT z branży, jaką jest sztuka, osiąga aż takie ceny. Działa tu podobna zasada jak na klasycznym rynku dla artystów — tylko niektórzy kreatorzy osiągnął spektakularny sukces jak Banksy, a większość nigdy nie będzie szerzej doceniona przez świat. 

Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku NFT użyteczności. Można to wytłumaczyć w prosty sposób. Jeśli np. dana platforma wypuści swoje NFT, które są przepustką do niej, to wówczas nabycie tokena uprawnia Cię do korzystania z jej funkcji. Tak samo jak w scentralizowanym życiu. Dla osób lubiących porównania – gdyby komunikację miejską nazwać projektem z funkcją transportowania osób z punktu A do B, wówczas bilet byłby tokenem NFT uprawniającym do przejazdów tak długo, jak go posiadamy, ponieważ nie można go podzielić na dwa ani kserować. Analogicznie działa to w korzystaniu z dobrodziejstw startupów, które uprawnią osobę mającą tego typu token specjalnymi przywilejami.

Podsumowując – dziś jedyna stała to zmiana

Znajdujemy się obecnie w jednym z najciekawszych momentów w historii. Wynika to z łatwości, z jaką dobre pomysły mogą dostać finansowanie od rynku. Skończyły się czasy, których pomysłodawca musiał szukać finansowania u Aniołów Biznesu, prezentując swój pomysł. Dziś to rynek dyskontuje, co jest wartościowe i potrzebne, a co nie. Dobre pomysły zawsze są w cenie dlatego, w tym momencie świat rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Dzięki blockchain osiągnęliśmy nieznany wcześniej poziom bezpieczeństwa, prywatności i szybkości działania. Natura nie znosi próżni, a decentralizacja to wspaniały sposób, by wypełnić ją ludzką kreatywnością. 

Sprawdź kantory Wymienbitcoina.pl, by rozpocząć swoją przygodę ze światem kryptowalut!

Wykorzystujemy pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony i dostosowania prezentowanych treści do Twoich indywidualnych potrzeb. Akceptując komunikat zgadzasz się na użycie plików oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz odwołać udzieloną nam zgodę poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Nie wyrażam zgody Wyrażam zgodę